Velkommen til tuneupyourseahealth.dk. Her kan du holde dig opdateret og læse alt om projekt NEPTUNE. Det vil sige nyheder, rapporter samt arrangementer og events i forbindelse med projektet. Du kan også tage et kig i vores værktøjskasse, hvor du kan finde vejledninger og skemaer til optimering af kosten og sundheden om bord. Alle publikationer er samlet på en publikationsliste, som du har adgang til via topmenuen.    

 

SEAHEALTH udgiver 4 nye NEPTUNE-vejledninger

I forbindelse med afslutningen af projekt NEPTUNE har SEAHEALTH udgivet 4 nye vejledninger, der har som målsætning at guide hovmestre, skibsassistenter, skibførere og rederier til at højne kosten om bord. 

De nye vejledninger tilbyder tips og tricks til udarbejdelse af en kostpolitik samt identificerer nogle vigtige punkter omkring leverandøraftaler og proviantering, hvor besætning og rederi skal være ekstra opmærksomme. Herudover kan man i de nye vejledninger også finde en omfattende beskrivelse og vejledning i opsætning af et effektivt sundhedsledelsessystem.

De 4 nye vejledninger kan købes hos Weilbach eller downloades her:


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SEAHEALTH inviterede til gratis afsluttende arrangement på SIMAC

Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 11-14 var der på SIMAC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg et gratis seminar vedrørende MLC, kost og hygiejne. 

Projekt NEPTUNE har gennem to år fået stillet midler til rådighed fra Den Danske Maritime Fond til udvikling af kost og kompetencer på danske skibe. Projektet har med god hjælp fra rederier udviklet kurser, guidelines og inspirationsmateriale til implementeringen af Maritime Labour Convention (MLC 2006). Projektet har også bidraget til at løfte indsatsen for bedre kost om bord og større bevågenhed om kostens betydning for sundheden. Denne indsats fortsætter og med dette seminar ville SEAHEALTH markere en milepæl og sende ”depechen” videre til rederierne, samt takke for alle bidrag. 

Program:
  1. Neptune og projektresultater.
  2. Royal Arctic Line: Sund CSR og håndtering af leverandører, ved Margit Jørgensen – Corporate Purchasing Manager.
  3. TORM: Opkvalificering i kabyssen – til inspiration for andre, ved Daniel D. Christensen - Training & Cadet Manager.
  4. En sund peptalk, ved Birgitte Nymann – Forfatter, foredragsholder og rådgiver.
 

Projekt NEPTUNE søger testskibe

Spekulerer du og dit rederi på, hvordan I kan leve op til de nye sundhedsmæssige krav i MLC 2006? Der er fastlagt en deadline, der hedder den 20. august 2013, hvor alle rederier skal leve op til de nye krav i MLC 2006. Ved at melde sig som testskib sikrer rederiet, at det kan efterleve de standarder, som MLC 2006 lovgiviningen sætter, og samtidig gør rederiet sig til et godt eksempel for andre aktører i branchen ved at gå forrest i arbejdet med værktøjer og guidelines, der kan gavne hele den maritime industri. 

>> Læs mere om at være testskib


Ny guide til leverandøraftaler

Når et rederi indgår en kontrakt eller placerer en ordre hos en leverandør findes der en række faldgrupper, som rederiet bør være opmærksom på. SEAHEALTH har udarbejdet en guideline, der forklarer hvordan rederiet kan stille krav til sine leverandører og dermed sikre en ordentlig kvalitet samt en øget gennemsigtighed i samarbejdet mellem rederi og leverandør.

>> Se vejledningen "Leverandøraftaler"


Hjælp os med tips og tricks fra din hverdag til søs

Der er intet som at kunne spørge en kollega til råds, men som ene kok om bord, kan det være svært. På denne side deler kokke, skibsassistenter og madlavere ud af deres viden og erfaringer fra kabyssen. Det eneste du skal gøre for at være med er at beskrive dine egne tips og tricks og sende dem til SEAHEALTH.

>> Gå til "Kokkenes egne tips og tricks"


NEPTUNE og konventionen MLC 2006

Ratificeringen af den nye konvention MLC 2006 (ILO) udfordrer det maritime erhverv med øget fokus på miljø og sundhed. Både internationalt og nationalt kommer MLC 2006 til at spille en afgørende rolle for rederiernes håndtering af og - muligheder for at højne levekår og rammer for de søfarende. Manglende opfyldelse af konventionens krav vil afspejles direkte i eksempelvis fremtidige PSC inspektioner og influere på rederiernes omkostninger.

>> Læs mere om MLC 2006 i NEPTUNE-projektet

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilskud bevilliget af