Nyhedsarkiv

Efter 10 års ansættelse har direktør i SEAHEALTH/Søfartens Arbejdsmiljøråd, Connie S. Gehrt, meddelt bestyrelsen, at tiden er inde til at søge nye udfordringer.

 

Søfartens Arbejdsmiljøråd og Handelsflådens Velfærdsråd forventes sammenlagt ved årsskiftet og der vil naturligt ske nogle omstruktureringer i forbindelse hermed. Connie har i den forbindelse anset tiden for moden til at søge nye muligheder.

 

Connie har ikke besluttet sig for, hvad fremtiden mere præcist skal rumme, men ser frem til at have mulighed for og frihed til at vælge hvilke opgaver, hun fremover skal løse. Det er aftalt med formandskabet, at fratrædelsen kan ske snarest muligt, når de væsentligste opgaver er overdraget.

 

Formandskabet har sat stor pris på samarbejdet med Connie. I de 10 år med Connie ved roret har hun med sin ansvarlige, troværdige og proaktive facon skabt utrolig stor respekt og tillid til samarbejdet med SEAHEALTH og gjort indsatsen for at fremme et godt arbejdsmiljø til søs langt mere synlig og har i væsentlig grad bidraget til at udvikle både arbejdsmiljøarbejdet til søs og SEAHEALTH som organisation.

 

SEAHEALTH er i dag anerkendt bredt og har i stigende grad haft interesse fra nationale samarbejdspartnere, såvel som internationale organisationer, rederier og søfarende. SEAHEALTH har bl.a. udført opgaver for ILO og har senest deltaget i udarbejdelsen af nye vejledninger om fatigue i IMO.

 

Connie har arbejdet for, at der altid leveres god, professionel rådgivning til erhvervet og at der løbende udvikles gode vejledninger, film, e-learning, spil og tegninger etc. som anvendes målrettet til at formidle viden og god praksis om arbejdsmiljø til søs.

 

Connie har i særlig grad bidraget til at udvikle SEAHEALTH’s program Health and Safety at Sea og krisehjælpsordningen, samt ikke mindst at bringe en ny Lægebog for Søfarende i mål, så vi nu kan glæde os over, at der er en helt ny og moderne lægebog til rådighed for erhvervet.

 

Connie har bidraget konstruktivt og med godt humør og er altid indstillet på at finde gode løsninger, samt ikke mindst langtidsholdbare resultater. Hun har udvist en enorm indsigt og utrættelig energi til at drive arbejdsmiljøarbejdet til søs frem og der er ingen tvivl om, at Connie har udvist en stor evne til at se muligheder for at gøre en forskel for arbejdsmiljøet for de søfarende og for at etablere et godt samarbejde med rederier og andre samarbejdspartnere.

 

SEAHEALTH ønsker Connie S. Gehrt alt det bedste i fremtiden!