Nyhedsarkiv

Seminar på SIMAC - Fremtiden tilhører den sunde og veltrænede skibsfører

Af Peter Larsen, SEAHEALTH

Seminaret – arrangeret af Seahealth og Simac og led i projekt Neptune – stillede spørgsmålet, om fremtidens skibsfører også skal påtage sig rollen som sundhedsleder – altså den der går forrest, når der skal tages initiativer for kost og motion om bord.

Fremtidens skibsfører må forudse, at han/hun også skal påtage sig rollen som skibets sundhedsleder. Altså den der går i spidsen og er rollemodel, når det gælder kost og motion om bord. Som i enhver anden organisation bliver der kigget opad og registreret, hvordan chefen agerer. Og hans/hendes eksempel fulgt. Det er faktisk kommet som en overraskelse, hvor stor betydning skibsføreren har som rollemodel, fortalte projektmedarbejder Annelise Ømand, Seahealth, da hun på et seminar på Simac i Svendborg kort orienterede om de foreløbige erfaringer i projekt Neptune.

 

Svaret er ikke et entydigt ja, men skibsførerens betydning for også de forhold om bord er ganske betydelig. Der er dog en stigende tendens til, at de unge aspiranter i fritiden murer sig inde på deres kammer med smartphone og Ipad. De unge er meget svære at motivere til motion, lød en kommentar fra en skibsfører.

Den udlægning blev underbygget af en undersøgelse foretaget af ledende embedslæge, Henrik Hansen, CMSS, som har set nærmere på søfarendes vægt. Den dokumenterer, at søfarende i større omfang end jævnaldrende til lands er overvægtige.

Men også at unge studerende i søfart øger deres vægt betydeligt, når de kommer ud og sejle. Knap 11 % af de 16-25 årige i søfart er overvægtige, når de begynder på studiet. Når de kommer ud og sejle, er den andel øget til 15 %, fortalte han. Intet tyder på, at overvægt sikkerhedsmæssigt udgør en risiko for skibet, men det gør det for den enkelte. ”Det forringer jeres muligheder for at blive på markedet. Undersøgelsen viser, at der er plads til forbedringer af de søfarendes fysiske tilstand. Og det er svært at finde argumenter imod at gøre det,” konstaterede Henrik Hansen overfor deltagerne, som fortrinsvis var studerende på Simac.

 

På seminaret blev der også orienteret kort om MLC 2006, der træder i kraft 20. august 2013.

 

Jesper Jespergaard fra Bureau Veritas fortalte om 21 preinspektioner udført efter de retningslinjer, som kommer til at gælde efter 20. august næste år. Også her er der plads til forbedringer, konstaterede han tørt og fortalte, at han var blevet chokeret over, hvor slemt det står til på visse områder. 70 % af skibene havde problemer med hygiejnen, og på hele 75 % af skibene var mandskabet ikke i besiddelse af de nødvendige færdigheder eller uddannelse til at udføre deres job. Så også her venter der fremtidens skibsførere en stor udfordring.