NEPTUNE-projektet bygger på tre elementer, der spiller sammen og påvirker den måde, vi i fremtiden skal håndtere kosten om bord. Projektet ser derfor på de muligheder, der kan hjælpe rederierne med at leve op til lovgivningen, få en fornuftig anvendelse af de økonomiske ressourcer og samtidig sikre de søfarende et sundt, varieret og ernæringsrigtigt kosttilbud om bord.

 

  • Maritime Labour Convention - fokus på kosten om bord. Det fremgår bl.a. af MLC, at der skal medbringes kost af passende kvalitet, næringsværdi og mængde, samt at der tages hensyn til besætningernes forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. Skibets kok skal ligeledes have tilegnet sig uddannelse eller kompetencer til at kunne tilberede måltiderne under ordentlige hygiejniske forhold i kabyssen. MLC er godt på vej til at blive ratificeret i det meste af verden og vil træde i kraft 20. august 2013. Selv om mange danske rederier lever op til MLC, sætter MLC spot på, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi håndterer kostområdet og at det kan have konsekvenser, hvis man ikke gør. I Danmark er vi i front, men vi kan gøre det bedre.
  • Økonomi. Kosten har sammen med andre driftsområder været gennem besparelser og rationaliseringer i mange rederier nogle steder med stigende utilfredshed til følge. Man kan næppe fortænke rederierne i at ville drive en sund forretning, men der kan nogle steder være skåret for hårdt, eller været skåret ned på en uhensigtsmæssig måde, måske fordi kendskabet til de reelle konsekvenser er begrænset, eller medarbejderne ikke har været inddraget i at finde de bedste løsninger. Man kan spørge om de økonomiske ressourcer kan udnyttes bedre? Ved rederierne hvad de betaler for? Betyder cateringordninger, at niveauet sænkes eller forbedres? Hvordan sikrer vi de rigtige rammer og mål, og en effektiv drift af området, der både tilgodeser en fornuftig økonomi og besætningens sundhed og trivsel?
  • Sundhed. Grundlæggende handler sundhed om, at maden produceres af gode råvarer, der håndteres korrekt og serveres appetitligt. Den skal tage højde for religion og kultur. Og den skal være varieret og give besætningen nogle rimelige valgmuligheder, der gør det muligt at leve sundt, så man ikke under udmønstringen bliver mindre sund. Er der mål for, hvad kokkene skal levere? Er der krav til den ernæringsmæssige kvalitet? Er kompetencerne i realiteten til stede om bord? Kender skibsføreren sin rolle og sit ansvar? Er provianten af høj nok kvalitet? Lever kosten op til sundhedsanbefalinger? Og hvad betyder sundhed egentlig, når vi taler om en international besætning?

 

Hvad kommer der til at ske?

I første omgang har projekt NEPTUNE handlet om input og kortlægning af kostområdet, strukturelt, økonomisk og kompetencemæssigt. Vi har også set på kvaliteten af den proviant, der bliver leveret, de økonomiske ressourcer til rådighed og hvorvidt provianten reelt opfylder muligheden for at lave ernæringsrigtige sammensatte måltider i kabyssen.
Kortlægningen er sket med interviews af nøglepersoner i rederierne og skibsbesøg, men også ved to temadage i henholdsvis Danmark og Manila, hvor vi gennem en struktureret proces har arbejdet hen i mod de hovedområder, det videre projekt finder løsninger på.

Det videre arbejde handler om afprøvning og implementering af de vejledninger og værktøjer, kortlægningen er mundet ud i.

Leverandører, uddannelsesinstitutioner, organisationer og myndigheder er inddraget i kortlægningen.
 

En bredt sammensat følgegruppe bidrager i projektperioden og er med til at vurdere undersøgelsen og forslagene til indsatser.

NEPTUNE-projektet løber frem til udgangen af 2013.

 

Giv dit input i NEPTUNE-projektet!

Det er nu vi skal have alle aspekter frem i lyset og diskutere, hvad der er vigtigt.

Dit rederi kan deltage aktivt i projektet og være med til at sætte spot på kosten om bord.

Hvor er udfordringerne inden for sundhed, ernæring, kost og kompetencer? Hvordan hænger strukturer og økonomi sammen på kostområdet? Hvad skal der til for at gøre det bedre?
Vi er fortsat interesseret i dialog med både besætningsmedlemmer, kostansvarlige om bord, og ansatte på kontoret, der arbejder med fx kost, catering, kompetencer, forretningsstrategi eller kundekrav.

 

Print en ultra kort beskrivelse af projekt NEPTUNE

Konsulent M.Sc. MEM
Carsten Gydahl-Jensen
Email: cgj@seahealth.dk
Direkte tlf.: +45 3311 1833
Mobil: +45 5154 2777

Jeg kan hjælpe dig med

  • Hygiejne og Fødevaresikkerhed
  • Sundhedsledelse og kostpolitik
  • Rådgivning i sundhed, hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Konsulentbistand om bord
  • Kurser skræddersyet til rederi