I det maritime erhverv er hygiejne kommet gradvist mere på dagsordenen i forbindelse med implementering af MLC 2006. SEAHEALTH har udviklet materialet "Hygiejne i kabyssen" til uddannelse i hygiejne om bord. Målet er at hjælpe og vejlede søfolk i retning af en forbedret hygiejne i deres arbejdsmiljø.

 

"Hygiejne i kabyssen består at tre hæfter, der er både i dansk og en engelsk version.

>> Hygiejnehæfte DEL 1

>> Hygiejnehæfte DEL 2

>> Hygiejnehæfte DEL 3

>> Hygiejne Pixibog


Eksempel på egenkontrol

“Hygiejne i kabyssen” er et værktøj, som er målrettet de søfarende, og som rederierne kan benytte til selv at implementere egenkontrol fx i ISM/SMS.
Fokus er på kabyssen og HACCP.

Værktøjet er i tråd med de lovpligtige krav, der foreligger i MLC 2006 3.2 og lægger sig op ad de nationale bestemmelser fra de danske myndigheder på området.

For at hjælpe rederier og skibe lidt på vej finder du her et eksempel på et egenkontrolprogram, så du kan lade dig inspirere og få en fornemmelse af opbygningen, og hvilke oplysninger programmet skal indeholde. Det er meget vigtigt at huske, at egenkontrolprogrammet altid skal udarbejdes, så det er tilpasset det enkelte skib.

>> Se eksempel på egenkontrolprogrammet


Standardskemaer til egenkontrol

Nogle skibe vælger elektroniske egenkontrolprogrammer, mens andre har egenkontrolprogrammer i papirudgave.
At skibet har et egenkontrolprogram skal kunne dokumenteres fx under en inspektion, derfor er det vigtigt at gemme alle udfyldte skemaer, så de kan forevises. Nedenfor kan du downloade en række standardskemaer til egenkontrol:

 

>> Arbejdsseddel vedr. vedligehold og reparation

>> Fejl på udstyr i opbevaringen

>> Fejl under tilberedning/på buffeten

>> Kontrol af frugt og grønt

>> Kontrol af proviant og bonded

>> Opbevaring af rengørings- og desinficeringsmidler

>> Reklamation af proviant

>> Rengøringsplan 1

>> Rengøringsplan 2

>> Temperaturkontrol ved opvarmning og nedkøling

>> Temperaturovervågning af varemodtagelsen og opbevaringen

>> Visuel kontrol af rengøring, temperaturovervågning og varemodtagelse

>> Årlig kontrol og revision

 

 

Konsulent M.Sc. MEM
Carsten Gydahl-Jensen
Email: cgj@seahealth.dk
Direkte tlf.: +45 3311 1833
Mobil: +45 5154 2777

Jeg kan hjælpe dig med

  • Hygiejne og Fødevaresikkerhed
  • Sundhedsledelse og kostpolitik
  • Rådgivning i sundhed, hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Konsulentbistand om bord
  • Kurser skræddersyet til rederi