Leverandøraftaler

Når en kontrakt indgås med en leverandør, eller når skibet placerer en ordre hos en leverandør, kan det være en god ide at være opmærksom på de ting, der er beskrevet i denne vejledning.

SEAHEALTH anbefaler, at rederiet udarbejder en oversigt over de betingelser og kvalitetsmæssige krav, de stiller en leverandør. Det er en god ide at lave oversigten i samarbejde med leverandører og kokke.

>> Gå til vejledningen om leverandøraftaler

 

Kostpolitik

En kostpolitik, der er målrettet ansatte til søs, indeholder rederiets retningslinjer og beslutninger, der influerer kostområdet om bord. 

En kostpolitik kan være med til at sikre, at rederiet får beskrevet, indarbejdet og forankret, hvordan det kan overholde gældende lovgivning. Ofte har rederierne vedtaget beslutninger på kost området, og her handler det blot om at få sat beslutningerne i system, så de er synlige, retningsgivende, og så beslutningerne løbende kvalitetssikres.

>> Gå til vejledningen om kostpolitik

 

Proviantering

Proviantering og den måde, der bestilles og opbevares varer på, kan være afgørende for råvarernes kvalitet. Kvalitetsniveauet, der er aftalt med leverandøren, kan variere, og skibet kan gøre meget for at sikre en standard om bord, der ikke forringer råvarernes kvalitet.

Her kan du kort læse om nogle af de vigtigste ting, du bør overveje samt finde tips og tricks til at tilrettelægge en god proviantering. Vejledningen er til hovmester/skibskok.

>> Gå til vejledning om proviantering

Konsulent M.Sc. MEM
Carsten Gydahl-Jensen
Email: cgj@seahealth.dk
Direkte tlf.: +45 3311 1833
Mobil: +45 5154 2777

Jeg kan hjælpe dig med

  • Hygiejne og Fødevaresikkerhed
  • Sundhedsledelse og kostpolitik
  • Rådgivning i sundhed, hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Konsulentbistand om bord
  • Kurser skræddersyet til rederi