Det er sjældent skibskokken, der står forrest i rækken, når der serveres efteruddannelse, men det var 13 ukrainske skibskokke i marts. Seahealth havde 13 ukrainske skibskokke på kursusbænken.

Til søs er de på hjemmebane i kabyssen og er vant til at holde gryderne i kog, så der er sjældent tid til fordybelse. På kurset var deres faglige kunnen i centrum, og med fra kurset fik de ny viden og kompetencer, som de kan bruge, når de kommer ud på skibet igen. 


Alle ansat i Maersk Supply Service. De 13 faglærte kokke mødtes med sundheds- og ernæringskonsulent Annelise Ømand fra Seahealth i Odessa ved Sortehavet. På skemaet stod primært hygiejnecertifikatet – alle bestod efter intensiv undervisning – men der var også to dage til en snak om kost, sundhed, råvarer og arbejdsbetingelser generelt i kabyssen.

 

Lærevillige og positive

Annelise fortæller: ”Jeg oplevede en velkvalificeret, lærevillig og positiv gruppe skibskokke, som var lidt benovede over at være i fokus. Kokkene kommer selvfølgelig fra en anden madkultur og har andre traditioner end vores og det giver sig udslag i den tilgang de har til kostfremstilling rent fagligt. Men de er faktisk meget lærevillige og positive,” vurderer hun efter fire dages samvær med kokkene.

 

De er fagfolkene i kabyssen

”Jeg tror, kurset kan være med til at sætte en proces i gang, så det i højere grad bliver kokkene, der sætter rammerne for måltidet. At det er dem, der er fagfolkene i kabyssen og at de kommer til at opleve, at kokken også har værdi for trivslen om bord,” forudser Annelise. Hun havde hjemmefra lavet nogle opskrifter på ernærings- og sundhedsgode retter og udfordrede kokkene med en opfordring til at tilberede retterne!

 

Det lykkedes og med succes på trods af visse vanskeligheder, især på det sproglige og kulturelle. ”De vil jo gerne”, understreger Annelise.

 

Barriere

På et enkelt område var barrieren dog uoverstigelig: Skriftsproget. Alle kokke kunne tale engelsk, men enkelte af dem kunne ikke de latinske bogstaver, som vi bruger, men måtte ty til deres modersmåls kyrilliske alfabet, da den skriftlige prøve blev forelagt. Det blev dog klaret ved hjælp af en tolk.

 

 

Et lille eksempel på, at der er mange hensyn at tage, når forskellige kulturer skal spille sammen omkring det samme spisebord.

 

 

Mad og hygiejne var hovedopgaverne på kurset, men det værste hovedbrud blev forvoldt af forskellige skriftsprog. Enkelte af deltagerne var ikke kendte med det latinske alfabet, idet de er opvokset med det kyrilliske. Og så har man jo problemer, når den skriftlige prøve er skrevet med bogstaver, man ikke kender. Men også det problem blev klaret, så de ukrainske kokke alle bestod prøven.

 

Trods forskellige madkulturer lykkedes det for de mange kursister at tilberede gode, sunde og velsmagende måltider af de opskrifter, Annelise havde med hjemmefra, da hun var underviser i Odessa på et kombineret hygiejne- og kokkekursus for skibskokke ansat i Mærsk Supply.

 

Konsulent M.Sc. MEM
Carsten Gydahl-Jensen
Email: cgj@seahealth.dk
Direkte tlf.: +45 3311 1833
Mobil: +45 5154 2777

Jeg kan hjælpe dig med

  • Hygiejne og Fødevaresikkerhed
  • Sundhedsledelse og kostpolitik
  • Rådgivning i sundhed, hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Konsulentbistand om bord
  • Kurser skræddersyet til rederi