Ønsker du og dit rederi at sætte fokus på kostområdet og måltidsoplevelsen om bord? Så er der hjælp at hente hos SEAHEALTH.

Vi vejleder i, hvordan du kan arbejde procesorienteret med kostområdet og måltidsoplevelsen om bord, mens du sikrer, at så mange besætningsmedlemmer som muligt tager del i processen. Vi skræddersyr et forløb, der er tilpasset jeres ambitionsniveau i rederiet og på de enkelte skibe. Forløbet kan dreje sig om udarbejdelse af en kostpolitik, implementering af sundere kost om bord, fra jord til bord eller bare information om, hvad sund kost er ifølge de internationale og officielle anbefalinger.

 

Rådgivning i sundhedsfremme

SEAHEALTH rådgiver i arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Vi tilbyder både almindelig vejledning, rådgivning og konsulentbistand, og med nøgleordene trivsel og sundhed arbejder vi for et sundt arbejdsliv, hvor den enkelte medarbejder ikke bliver syg af at gå på arbejde. Vi arbejder med respekt for den enkelte medarbejders integritet samt et højt prioriteret fokus på brugerinddragelse med udgangspunkt i rederiet og de søfarendes behov, ønsker og dagligdag.

 

Med projekt NEPTUNE ønsker vi en målbar forankring af sundhedsfremmeindsatsen – vores ambition er at yde hjælp til selvhjælp, så rederier og skibe efterfølgende selv kan sætte gang i og følge op på tiltag. Projektgruppen vil som udgangspunkt integrere tiltag omkring arbejdsmiljø, livsstil og arbejdspladsens sociale ansvar og sætter etik i centrum, med respekt for balancen mellem de søfarende og rederiet.  

 

SEAHEALTH kan i forbindelse med projekt NEPTUNE tilbyde sparring i form af vejledning, rådgivning og konsulentbistand til fx at afklare:

  • Hvordan rederi og sikkerhedsorganisation kan arbejde mere målrettet med sundhedsfremme – proces, indhold og organisering.
  • Hvordan arbejdsmiljøet, livsstil og arbejdspladsens sociale ansvar kan integreres i processen.
  • Hvordan rederiet kan udvikle en sundhedspolitik i praksis.

 

Projekt NEPTUNE har en lang række samarbejdspartnere og tilbyder i samarbejde med eksterne konsulenter forskellige ydelser som fx personlige sundhedsprofiler, rygestops kurser, kurser med fokus på livsstilsændringer /vægttab.

Kurserne kan indgå som en del af en integreret sundhedsfremmende indsats blandt medarbejderne til søs.

 

Er du interesseret i at høre mere så ring til SEAHEALTH og få en uforpligtende samtale om dine udfordringer i rederiet eller på skibet. Alle spørgsmål er velkomne.

 

Konsulent M.Sc. MEM
Carsten Gydahl-Jensen
Email: cgj@seahealth.dk
Direkte tlf.: +45 3311 1833
Mobil: +45 5154 2777

Jeg kan hjælpe dig med

  • Hygiejne og Fødevaresikkerhed
  • Sundhedsledelse og kostpolitik
  • Rådgivning i sundhed, hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Konsulentbistand om bord
  • Kurser skræddersyet til rederi